Axel Foundation

140327 award 2   140327 award 1   140327 award 

Op donderdag 27 maart hebben we in het Wapen van Rijsenburg in Driebergen, de 1e High Five Award
uitgereikt aan de filmmakers Sjors Mans en Nils Verkooijen van Dansen op de Vulkaan.

High Five Award
Deze prijs wordt jaarlijks door de Axel Foundation uitgereikt aan het initiatief (of persoon) dat iedereen
die met stofwisselingsziekten te maken heeft, een stapje verder helpt. De achtergrond is dat er veel
verschillende clubs zijn op het gebied van stofwisselingsziekten, met (logischerwijs) een eigen missie en
strategie. Het collectieve belang agenderen we jaarlijks met de high five award.
 

Dansen op de Vulkaan
Het idee van Sjors Mans en Nils Verkooijen om een (bioscoop)film te maken die stofwisselingsziekte een
gezicht geeft is bijzonder. De krachten die zijn gebundeld met anderen om vol overtuiging een succes van
dit project te maken is fantastisch en het podium dat de heren beklimmen om aandacht te vragen voor
stofwisselingsziekten is spectaculair.
Er kon geen andere winnaar zijn!
We kijken uit naar de première november 2014.

 

High Five 2013


Voorbereiding
Het is heel leuk om te zien wat voor een initiatieven er in 2013 zijn geweest.
Met elkaar wordt
het beter, echt wel! Naast de gemeenschappelijke passie en daadkracht zijn er acties die er uit
springen, personen die zich onderscheiden en initiatieven die er toe doen.


AXEL Criteria
De jury heeft een selectie gemaakt en getoetst aan de volgende "AXEL-criteria":

Allemaal: er is sprake van een samenwerking om een bijdrage te leveren aan bekendheid over
               stofwisselingsziekten 
of onderzoek naar stofwisselingsziekten. Helemaal mooi is een
               initiatief dat voor “ons allemaal” is, voor iedereen die met stofwisselingsziekten te maken 
               heeft.
X-factor:  het initiatief of de actie is onderscheidend, levert toegevoegde waarde en 'raakt'
Energie:   het initiatief of initiatiefnemer(s) inspireert en motiveert anderen om “ook iets te doen”
               in de strijd tegen stofwisselingsziekten
Liefde:     bij de deelnemers is er passie en daadkracht om hun initiatief succesvol te maken.

 

And the award goes to:
De winnaars van de Axel Foundation High Five 2013 zijn:

                                 Axel-foundation-banner de makers van de film: dansen op de vulkaan

    dansen op de vulkaan logo 

                                             Van Harte Gefeliciteerd!

Juryrapport:
Het initiatief van Sjors Mans en Nils Verkooijen om een film te maken waarbij stofwisselingsziekten
een gezicht krijgen is heel bijzonder. De passie en wilskracht
om in samenwerking met anderen het
verschil te maken, spreekt ook zeer aan.
Dat het initiatief toegevoegde waarde heeft blijkt doordat
er al een behoorlijk podium in de media is
gecreëerd om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten.
Er is nog te weinig bekend
over stofwisselingziekten en er is nog veel onderzoek te doen, maar dit
initiatief brengt een ieder
die met stofwisselingsziekten te maken heeft wel een stapje verder!

De High Five 2013 van de Axel Foundation wordt daarom toegekend aan de makers van de film
“Dansen op de Vulkaan”.  

Uitreiking
De high five award wordt uitgereikt bij een geschikt samenzijn. Het bedrag van € 1.000,- dat aan de
prijs is verbonden, is inmiddels gestort in het budget van de realisatie van de film.
 


High Five

Over High Five gesproken: heb jij Axel al een high five gegeven?
Doe het hier! 

140315 tennistoernooi 2803    140315 uitreiking chque     140315 john cheque 

Op zaterdag 15 maart was het zover. Een mooi tennistoernooi dat door de hoeveelheid aanmeldingen
was gesplitst in een middag en avondprogramma. Tussen 16.00 en 20.30 speelden meer dan 60
deelnemers! Onder de bezielende leiding van Jolly Agterberg en Corrie van Staa van Tennisverenigng FAK
 liep het programma volgens schema en waren er ook veel prijzen geregeld voor de loterij!
Er waren zoveel prijzen beschikbaar gesteld door de plaatstelijke ondernemers dat er een hoge
winkans was!

Voor de innerlijke mens werd gezorgd door 'de gezonde hoek' van de Hessenweg in de Bilt. Ofwel kwam
de opbrengst volledig toe aan het goede doel, ofwel hadden leveranciers meegeholpen de verkoop
volledig ten bate van het goede doel te laten komen danwel werd een mooi deel beschikbaar gesteld.

Voor ons was het ook belangrijk dat er heel veel mensen in de Bilt over stofwisselingsziekte en de Axel
Foundation hebben gesproken. Weer een stapje verder in onze missie om stofwisselingsziekten op de
kaart te zetten. De opbrengst mocht er ook zijn! Maar liefst € 1.500,- was gerealiseerd tijdens een
buitentoernooi in maart, als dat geen succes is! John's Brood en Kaas bedankt voor het initiatief!

 

140315 tennistoernooi foto winkel      140315 tennistoernooi poster

14-02-2014:
Wat geweldig!

John de Ruig van John's Brood & Kaas aan de Hessenweg heeft het initiatief genomen tot een geweldig evenement. Samen met Tennisvereniging FAK, leveranciers en medewinkeliers wordt een tennistoernooi georganiseerd op 15 maart aanstaande. Naast het tennistoernooi zijn er proeverijen, loterijen en spelletjes. Er is een maximum van 100 deelnemers aan het tennistoernooi en de snelheid van de eerste aanmeldingen geeft al veel enthousiasme en energie!

Zo zie je maar weer. Bundel je krachten, samen wordt het beter!

 

 

1e Axel Foundation High Five award:
Samen stappen zetten op het gebied van meer aandacht voor stofwisselingsziekten en onderzoek. Vol passie en overtuiging zetten veel mensen zich daarvoor in. Logisch, want met elkaar wordt het beter!


Er is altijd wel een actie die je raakte, inspireerde, energie gaf en daardoor bijbleef. Welk moment
was dat voor jou? Laat het hier of hier weten! Welk initiatief helpt ons allemaal net een stap verder? Wie verdient de :

                                                     Axel Foundation
                                     "High Five 2013"

Een actie van een marathonloper? Een arts of onderzoeker? Een ludiek evenement? Succesvolle
samenwerking? Initiatief met veel aandacht? Actie met veel plezier en uitdaging?

Wie wordt op vrijdag 22 december beloond met een extra donatie op de rekening van zijn of haar goede stofwisselingsziekte gerelateerde doel?

Omschrijving van de actie:
De jury bestaat uit het bestuur van de Axel Foundation. De jury selecteert uit de (social) media en eventueel aangedragen suggesties, een persoon of personen die voor het algemene doel  een aansprekende prestatie neerzette(n) in 2013. Onder het algemene doel wordt verstaan "meer aandacht voor stofwisselingsziekten en meer geld voor onderzoek".

Deze persoon of personen ontvang(t)(en) een certificaat waaraan een prijs van € 1.000,- is verbonden. Dit bedrag wordt op de rekening van het goede doel overgemaakt.

 

Voor de duidelijkheid:
Het proces van de besluitvorming wordt niet bekendgemaakt en er wordt niet over gecommuniceerd.
Initiatieven van de Axel Foundation zoals het stripverhaal dat samen met de VKS is gemaakt of de
inzamelingsactie met ouders voor een
proefmedicijn of Team Axel in de Stofwisseltour zijn uitgesloten
van deelname. Datzelfde geldt voor initiatieven voor de Axel Foundation zoals het van Baaren Golftoernooi
of het Rabobank Utrecht benefietdiner.
Alle rechten van de actie blijven bij de Axel Foundation, waaronder het recht om de actie zonder opgaaf
van redenen te annuleren.


Nu we het over high five hebben:

Heb jij Axel al een high five gegeven?